İş güvenliği ekipmanları

İş Kazaları ve Maliyet

Direkt (Görünür) Maliyetler;

 • İlk müdahale, ambulans ve tedavi masrafları,
 • Geçici veya sürekli iş göremezlik ve ölüm ödemeleri,
 • İşçiye veya yakınlarına ödenen maddi ve manevi tazminatlar,
 • Sigortaya ödenen tazminatlar…

 

İndirekt (Görünmez) Maliyetler;

 • İşletmenin, makinaların, prosesin yada fabrikanın bir bölümünün yada tamamının kaybedilmesi,
 • İşçinin üretimde çalışmaması nedeniyle iş gücü ve maliyet kaybı,
 • Adli masraflar (Mahkeme)
 • İşe yeni bir işçinin alınması gerekiyorsa veriminin düşük olmasının getirdiği maliyet,
 • Kazanın getirdiği fazla mesainin maliyeti,
 • Kaza esnasında, bu bölümde işin durması nedeniyle zaman ve maliyet kaybı,
 • Proses, makina veya tezgahın kısmen yada tamamen zarar görmesi nedeniyle tamir yada yeni makina alımının getirdiği maliyet,
 • Ürünün yada hammadddelerin zarara uğraması,
 • Çalışanların moral bozukluğu nedeniyle dolaylı yada dolaysız iş yavaşlatmaları,
 • Yeni işçi alımı gerekiyorsa, işçiye verilen eğitim ve işçinin işi öğrenmesi esnasında geçen sürenin getirdiği maliyet
 • Bürokratik işlemlerle ilgili harcanan zaman ve maddi kayıp,
 • Siparişin zamanında teslim edilememesi nedeniyle uğranılacak kayıplar…

E-BÜLTENYeniliklerden haberdar olmak için kayıt olun

© 2017 Starline Safety, Tüm Hakları Saklıdır.

Gift Dijital
---- ----